op en met

Ontdekken door actie te ondernemen, uitdagingen doorgronden door mogelijkheden te creëren.  Afwisseling tussen teamwerk met alle betrokken partijen op het bedrijf, en aparte exploratie zorgt voor verrassende perspectieven, gedragen door iedereen.

Surplace werkt daarom op het bedrijf, middenin de bestaande infrastructuur, dichtbij alle expertises om zo nieuwe invalshoeken en potentiële productinnovaties te verkennen en af te toetsen. Afhankelijk van het vertrekpunt kan het bedrijf kiezen uit de hieronder omschreven formules met vast tarief, maatwerk of recurrente samenwerking. KMO’s kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille.

DV.A240118
Contacteer ons, we komen graag langs om een voorstel op maat te maken.

experiment

Vertrekkende vanuit een open uitdaging 

5 dagen

In deze formule nemen we 5 dagen de tijd om in de breedte zowel het potentieel binnen de context als het te innoveren product te verkennen. Deze open focus resulteert in variatie in zowel aanpak als eindresultaat.

expand

Vertrekkende vanuit het bedrijf en breder productgamma.

9 dagen

Deze formule is geschikt voor bedrijven die op langere termijn meerdere projecten overwegen op te starten, en tegelijkertijd ook het intern innovatieproces verder op punt willen zetten.

explore

Vertrekkende vanuit een specifieke focus.

 7 dagen

Met de explore formule bekijken we of de gekozen richting door het bedrijf klopt t.o.v. andere opties, en maken het potentieel tastbaar d.m.v meerdere concepten binnen de meest interessante denkpiste.

op maat

Voor maatwerk, maar ook als extra service na één van de vaste formules, kunnen we onze diensten naar maakbedrijven uitbreiden met extra pakketten. Hiermee willen we de slaagkansen van de output extra versterken:

Design brief

opstellen van design brief en voorstellen/contacteren van de juiste externe projectpartners.

Projectbegeleiding

zowel voor interne als externe opvolging van het actieplan.

Inspiratie

3-maandelijkse rapport met relevante maatschappelijke trends, technologische innovatie en patenten voor het bedrijf.

X+You

U vraagt, wij draaien: variatie op formules waar 100% maatwerk zich opdringt.