productinnovatie

Productinnovatie is een noodzaak: Wie zichzelf en zijn productaanbod niet nu en dan heruitvindt, verliest vroeg of laat terrein op de markt. Bereid je voor op het onvoorziene.

De zoektocht naar productinnovatie is echter geen exacte wetenschap. Het is een metier die de juiste ingesteldheid, maar ook training vergt.

Surplace zet eigen ontwikkelde methodieken, maps en modellen in om het bedrijf mee op sleeptouw te nemen in deze innovatie-expeditie. 3 mindsets definiëren onze aanpak:

 

Contacteer ons, we komen graag langs om ons verhaal te doen

SCAN & FRAME

Analyse van het bedrijf en
context

Eén op één gesprekken, een vergelijkende studie met de concurrenten, octrooi onderzoek en online research beschrijven een stand van zaken. De huidige sterktes, zwaktes en opportuniteiten worden opgesomd en op basis hiervan kiezen wij de aanpak en methodieken voor de volgende dagen.

OPEN UP & FOCUS

Creëren van nieuwe inzichten en denkpistes

Met de juiste inspiratie dichtbij en vertrekkende van enkele maatschappelijke en/of technologische macro-trends zoeken we naar nieuwe kansen. Via verschillende toekomstscenario’s leggen we verschillende mogelijkheden bloot die in relatie met de analyse een ranking en prioriteit krijgen: meteen te implementeren product verbeteringen, incrementele en radicale concepten, maar ook futureproofed denkpistes.

PROOF & PLAN

Uitwerken van concrete voorstellen en actieplan

Aan de hand van concrete voorstellen wordt de uitdagingen scherpgesteld en onderbouwd. Het vervolgplan wordt uitgestippeld rekening houdend met de algemene strategie op het bedrijf. Verwacht een kritische blik en suggesties op het productinnovatieproces.

MANIFEST

OPEN &
TRANSPARANT

Ons proces, aanpak en communicatie is recht voor de raap. Geen warme lucht, maar gezond verstand primeert.

PROFESSIONEEL & INFORMEEL

Inzetten op een productieve sfeer met een persoonlijke aanpak, waar een lach en een gezonde hoek-af moet kunnen. Iedereen kunnen verrassen, inclusief onszelf, is de truc.

CONSTRUCTIEF & POSITIEF

Kritisch én eerlijk – ook wanneer de boodschap anders is dan gehoopt – en steeds met meerwaarde voor het bedrijf in het vizier.

TASTBAAR & ONDERBOUWD

Papier is gewillig, enkel wanneer een idee tastbaar en testbaar wordt, kan je de kwaliteit ervan inschatten. We streven naar relevante ideeën, haalbaar en toch innovatief.

WAARDERING &
BREED RESPECT

Alle meningen op het bedrijf worden meegenomen, met respect voor elke deelnemer. Ook respect voor duurzaamheid, zowel op economisch als op sociaal-ecologisch vlak, zonder verborgen agenda.